Priser på
badeværelse

  • Fakta om priserne
  • Vores priser starter ved 83.995 kr. - uanset om der er tale om renovering eller nyt badeværelse.
  • Med vores prisberegner kan I på få minutter beregne prisen på drømme badeværelset - i ro og mag foran computeren.